صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی چرا مدرسه «هیولا» شد؟