صفحه اصلی حقوق بشر کارگران ایران‌خودرو تبریز در اعتراض به تبعیضات سیستماتیک تهران اعتصاب کردند + فیلم