صفحه اصلی اقتصادی، سیاسی کریدور زنگه‌زور آمریکا را در جهان منزوی می‌کند