Select Page

۵ ماه از زندگی سخت سیل زدگان ۱۳۶ خانوار روستاهای زاچ ، داربست و ده تنکول در استان هرمزگان می گذرد که در کمپ‌های هلال احمر روزگار می‌گذرانند.

گرما، نبود برق و آب و نیش عقرب و این اواخر کرونا طاقت همه چیز را از آنها گرفته است. روستاییانی که نمی‌دانند برای خانه‌خرابی شان گریه کنند یا عزا‌دار کودکانشان باشند که از گرما در گهواره جان خود را از دست می‌دهند.

این شهروندان که از ۲۲ دیماه سال گذشته به این کمپ‌ها آمده‌اند، می‌گویند: “آن موقع چله زمستان بود و پناهگاه‌مان همین چادرهایی است که شب هنگام مثل یخچال سرد بود و حالا هم که چله تابستان و گرما است و چادرها برایمان حکم تنور را دارند”.