صفحه اصلی اخبارجهان ۱۸ سالگی؛ آخرین سال حضور در بهزیستی/ این کودکان دلشان نمی‌خواهد بزرگ شوند!