صفحه اصلی حقوق بشر اعتراض های آبان ماه، کدام وعده های افزایش بهای بنزین محقق شد؟/ امید شکری افزایش تورم ،تداوم قاچاق سوخت دلایل افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸