آخرین اخبار

شفیعی کدکنی و افکار بیمارش

شفیعی کدکنی و افکار بیمارش

فقر دانش امثال شفیعی کدکنی متوهم مبتلا به جهل مرکب باعث روده‌درازی‌هایشان می‌شود. آنها که بجز فهم ادبیات زبان  خود از فهم ادبیات زبان‌های بین‌المللی ه... Read more

2021 AZENGLISHNEWS.COM