صفحه اصلی اخبار انتقاد فعالان حقوق بشر از گزینش «اسکی‌باز اویغور» به عنوان حمل کننده مشعل المپیک