صفحه اصلی اخبار انفجار در مسجد شیعیان پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت