صفحه اصلی اخباراجتماعی بلومبرگ:انقلاب می‌تواند به آرامی و سپس به یکباره اتفاق بیفتد