صفحه اصلی اخباراجتماعی بیش از 1 میلیون کودک اوکراین را ترک کردند