صفحه اصلی اخبار ترکیه با ۳ کشور قرارداد فروش توپ دریایی انعقاد می‌کند