صفحه اصلی جهان تورکتورکان اویغور ترکیه خواستار توضیح مقامات چینی درباره آتش‌سوزی مشکوک در اورومچی شد