صفحه اصلی آذربایجان تسلط آذربایجان بر قاراباغ چه ضررهایی برای ایران داشت/مانور نظامی ایران درست پس از مانور نظامی مشترک آذربایجان، پاکستان و تورکیه صورت گرفت