صفحه اصلی آذربایجان توزیع گسترده اعلامیه اعتراضی علیه حضور حداد عادل در مراسم بزرگداشت نظامی گنجوی در اردبیل