صفحه اصلی اخبارجهان حزب‌الله خود را برای فروپاشی اقتصادیِ احتمالی لبنان آماده می‌کند