Select Page

روزبه پیری از ملی مدنی آذربایجان، دیروز پنجشنبه ۵ خرداد۹۹ جهت گذراندن باقیمانده حکم محکومیتش، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی نمود.

روزبه پیری یک روز پس از اعتراضات مرتبط به گران شدن بنزین معروف به حوادث آبان۹۸ توسط اطلاعات سپاه عاشورا در  منزل پدری به همراه  برادرش یاشار دستگیر شده بود، مامورین در هنگام بازداشت این دو برادر وسایل شخصی شان را نیز ضبط و با خود برده بودند.

برادران پیری پس از نزدیک به سه ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه عاشورا و زندان مرکزی تبریز در تاریخ ۱۵بهمن‌۹۸ باتودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده‌بودند.

روزبه پیری متولد سال ۱۳۶۸ فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دانشجوی حقوق، صاحب امتیاز و سردبیر نشریه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز درسال ۱۳۸۹ و موسس تشکل سیاسی جمعیت دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان آذربایجان شرقی بوده‌است. وی بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌است که یکی از این موارد در جریان اعتراضات سراسری توهین روزنامه طرح نودر سال ۱۳۹۵ علیه ملت ترک می‌باشد.