صفحه اصلی اخبار زلنسکی: اردوغان و گوترش از تهدید روسیه برای اوکراین آگاه هستند