صفحه اصلی اخباراجتماعی سازمان ملل: دستکم ۷۲۶ غیرنظامی در اوکراین جان باخته‌اند