صفحه اصلی اخبارجهان سنای آمریكا لایحه منع واردات از توركستان شرقی به دلیل نقض حقوق اویغورها را تصویب كرد