صفحه اصلی اخباراجتماعی فنلاند: به ترکیه تضمین می‌دهیم که گروه ترو.ریستی پ.ک.ک را تحت نظر خواهیم داشت