صفحه اصلی اخبار قاتلين مردم را بشناسيد؛ همه با هم در قتل مردم همدستند(عبدالباقی و سردار عباس‌زاده)