صفحه اصلی اخبار قشقایی در هفته نوزدهم مقابل سایپا شکست خورد؛ سایه مشکلات مالی بر سر قشقایی