صفحه اصلی آذربایجان مروری بر قره‌باغ و قدرتهای منطقه/شاهین مرادی نگاهی به تاریخچه قره‌باغ داشته باشیم: با فروپاشی شوروی و‌استقلال کشورهایی نظیر آذربایجان و ارمنستان