صفحه اصلی آذربایجان نماینده ورزقان: ۲۰ سال است مس آذربایجان را به کرمان می‌برند پررو و بدعادت شده اند