Select Page

با توجه به اینکه ویکی پدیا فارغ از صحت و سقم مطالب خود، به یکی از منابع اطلاعاتی و علمی کاربران اینترنتی تبدیل شده است، لزوم فعالیت این منبع به زبان تورکی آذربایجانی را چند برابر می‌کرد.

به گزارش آذربایجان خبرلری و به نقل از یول؛ در همین راستا خوشبختانه فعالین مدنی و فرهنگی آذربایجان اقدام به کتابت مقالات تورکی نموده و تا امروز مجموع این مقالات به ۱۰۱٬۵۸۸  عدد رسیده است و در آینده نزدیک به یکی از منابع کامل علمی و اطلاعاتی به زبان تورکی تبدیل خواهد شد.

آدرس این سایت بصورت زیر https://azb.wikipedia.orgمی‌باشد