صفحه اصلی اخبارایران ۱۵ هزار پزشک عمومی در کشور کار نمی‌کنند