صفحه اصلی آذربایجان اتفاق عجیب و خطرناک؛ ساحل دریاچه ارومیه دچار فرونشست شد + عکس