صفحه اصلی اخبار اردوغان: روابط ریشه‌ای ترکیه و قزاقستان قدرت خود را از تاریخ، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک‌شان می‌گیرند