صفحه اصلی آذربایجان استان سنندج/اوشون_قوجای کتاب ده ده قورقوت تا گنبد اوشقون_بابای بیجارگروس مقبره ی تاریخی”اوشقون بابا” یک اثر تاریخی مربوط به دوران امپراطوری سلجوق لار در بیجار گروس می باشد