صفحه اصلی آذربایجان افتتاح ۳ ورزشگاه در کرمان با پول معدن مس سونگون آذربایجان