صفحه اصلی آذربایجان امام جمعه شربیان : عملی نشدن وعده‌های مسوولان باعث بدبینی مردم به نظام می‌شود