صفحه اصلی اخباراجتماعی اوکراین: دشمن ۴۰ درصد از قدرت خود را از دست داده است