صفحه اصلی حقوق بشر وقتی بحران آب هشدار می‌دهد؛ نبض حیات در رگ‌های دشت «رزن»