صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی به مناسبت تصویب 15 اسفند به نام روز ملی دریاچه اورمیه/چرا اورمو گولو برای ما آذربایجانی ها مهم است؟