صفحه اصلی آذربایجان بی هیچ شبهه ای تخت جمشید نمونه از یک اثر باستانی است و سازندگان اصلی ان ملیت های چون بابلی ،ایلامی ، مادی و یونانی بودند