Select Page

تلاش برای از بین بردن آثار شکنجه بازداشت‌شدگان پارک جیرال اردبیل توسط تیم پزشکی در بازداشتگاه اطلاعات


دو هفته قبل ماموران امنیتی در استان اردبیل فعالان مدنی اردبیل را که جهت حمایت از ارتش قهرمان آزربایجان در باز پس گیری قاراباغ در پارک جیرال جمع شده بودند را به طرز وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار داده بودند، اکنون چندین روز است که یک تیم پزشکی از اورژانس اردبیل را جهت مداوای مجروحین به محل بازداشت این فعالان می برد تا آثار ضرب وشتم و شکنجه آنها را از بین ببرد. به همین جهت اداره اطلاعات پرونده این افراد را به دادگاه ارجاع نمی دهد.

چند روز پیش خانواده های بازداشت شدگان با مراجعه به دادگاه جویای وضعیت بازداشت شدگان شده بودند که قاضی دادگاه عنوان کرده بود که پرونده هنوز در دست وزارت اطلاعات است و هنوز به دست ما نرسیده است.