Select Page

نوشته سعید ملک پور کارشناس الکترونیک و زندانی سیاسی سابق

قبلا هم نوشتم باز هم می‌نویسم، اواخر سال ۸۷ یک نفر از هکرهای گروه آشیانه به اسم کوچک رامین در بند انفرادی اطلاعات سپاه، سلول روبروی من بود. برخورد خوبی با او می‌شد و هر روز او را به دفتر فنی اطلاعات سپاه واقع در اقدسیه تهران می‌بردند، من را هم گاهی برای بازجویی، فیلم برداری و یا کتک زدن به آنجا می‌بردند.

در یکی از دفعاتی که به آنجا برده شدم به صورت خیلی اتفاقی متوجه شدم، وبسایتی به اسم تندر در آن دفتر طراحی و اداره می‌شود و همین رامین مسئول شناسایی ویزیتورها و کسایی بود که از آن سایت بازدید می‌کردند و یا تماس می‌گرفتند.

آن زمان سواد سایبری بچه‌های اطلاعات سپاه در حدی نبود که خودشان قادر به این کارها باشند.

البته اعضای گروه آشیانه بعدها مجبور به جذب در سپاه شدند و الان خودشان سپاهی هستند. من نمی.دانستم تندر چیست تا اینکه زمستان ۸۸ زمانی‌ که در بند ۳۵۰ بودم، یک روز که یک نفر جدید الورود دادند به اتاق ما، از او پرسیدم چرا گرفتنت، گفت من رفتم سایت تندر و برای آنها کامنت گذاشتم فردای آن مرا گرفتند.

پرسیدم تندر چیست گفت سایت رسمی گروه نظامی انجمن پادشاهی ایران!

چیزی که من فهمیدم بعد دستگیری یا کشته شدن فرود فولادوند، اطلاعات سپاه که آن زمان همکاری تنگاتنگی با وزارت اطلاعات داشت گروه تندر رو کنترل می‌کرد، و هر از چند گاهی چند نفر از جذب شدگان به این گروه را هم که بدون اینکه خودشان بدانند، در اصل جذب نیروهای اطلاعات سپاه ميشدند، دستگیر می‌كردند.

چند نفری را هم بعد از شکنجه و وادار کردن به اعتراف به عملیات مسلحانه اعدام کردند و یکی از این بچه ها هم در زندان بر اثر اعتصاب غذا فوت کرد. متاسفانه خیلی ها قربانی این پروژه کثیف شدند.

هدف این پروژه هم مشخصا قدرتمند نشان دادن سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دستگیری نیروهای مسلح اپوزیسیون بود. جدیدا یک بدبخت دیگر را که احتمالا مدتها پیش جذب سپاه شده بود و کلی با او بازی کرده بودند دستگیر کردند و احتمالا به زودی به یک سری عملیات تروریستی خیالی اعتراف می‌کند