صفحه اصلی آذربایجان تکرار ضرب و شتم دانش‌آموز در زنجان/ دانش‌آموز دچار ضربه روحی شده است