صفحه اصلی آذربایجان جریمه ۷۶ میلیارد تومانی معدن مس سونگون به دلیل تخریب محیط زیست آذربایجان، به حساب تهران واریز شد