صفحه اصلی آذربایجان جعل یک خبر در بی‌بی‌سی عربی و فارسی – ایواز طاها