صفحه اصلی آذربایجان جلال قاراداغلی از رزمندگان آذربایجان جنوبی در جنگ قره باغ درگذشت