Select Page

جلسه رسیدگی به اتهامات رضا واثقی فعال ملی مدنی آذربایجانی روز چهارشنبه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل برگزار شده است، پیشتر اتهام این فعال آذربایجانی در جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب اردبیل “تمرد نسبت به ماموران دولتی” اعلام شده بود.

پیش از شروع جلسه دادگاه، مامورین امنیتی که بعنوان شاکی خصوصی در پرونده نامشان قید شده است جلسه خصوصی با رئیس دادگاه داشته اند و قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی نیز عنوان نموده است که بایستی آقای واثقی از مامورین لباس شخصی حتی اگر حکم نشان ندهند تبعیت میکرده که این امر با مخالفت شدید این فعال مدنی مواجه شده است.

رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی در ۲۱ خرداد در محل کارشان، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بودند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد گردیدند. پس از آزادی آقایان واثقی، عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی منتشر شدکه نشانگر آثار ضرب و شتم بود.