صفحه اصلی اخبار جنگ به ایستگاه های فضایی رفت! آژانس فضایی روسیه همکاری با آلمان را متوقف کرد