صفحه اصلی مقالاتتاریخ خاطره/حوادث سولدوز تداعیگر شب سوختن قلعه باستانی حسنلو بود