صفحه اصلی آذربایجان خبر فوری: تست کرونای ترامپ و همسرش مثبت اعلام شد