صفحه اصلی آذربایجان درگیری شدید در کارخانه طلای زرشوران تکاب؛ اعتراض به تبعیضات سیستماتیک