صفحه اصلی آذربایجان در ۱۰ ماهه اول امسال ۸۲۱ نفر در تصادفات جاده‌ای آذربایجان‌شرقی کشته شدند