صفحه اصلی آذربایجان ذوالفقاری: چیزی به نام «کولبر» نداریم/ آنها قاچاقچی هستند و کارشان غیرقانونی است