صفحه اصلی اخبار رئیس جمهور اردوغان و دبیرکل ناتو گفتگو کردند